Diskmaskiner – tips, fakta och allmän rådgivning

Sponsrade länkar

De tre viktigaste nyckelorden för en bra diskmaskin kan sammanfattas enligt följande; energisnål, diskresultat och storlek. Som kund bör man optimera sitt köp utifrån samtliga variabler.

Tallrikar i diskmaskin
Diskmaskinens diskutrymme mäts enligt internationell standard i kuvert. En djup eller flat tallrik – som dessa färgglada exemplar – motsvarar ett kuvert.

Sponsrade länkar

Som spekulant på diskmaskiner finns det en rad detaljer som konsumenten behöver ta ställning till. Den kanske viktigaste frågan berör diskmaskinens storlek; en stor diskmaskin – som man inte lyckas fylla på flera dagar och därför körs halvtom – förbrukar mer energi än mindre diskmaskiner. Detta trots att maskinen har en energimärkning på toppnivå. Till saken hör nämligen att energimärkningen räknas ut genom att vatten- och elförbrukning divideras med antalet kuvert som maskinen rymmer. Märkningen förutsätter således att diskmaskinen körs full. I absoluta mått mätt förbrukar en stor maskin så gott som alltid mer än en liten. De mindre diskmaskinerna, med en bredd på 45 centimeter, är emellertid ofta något dyrare i inköp än de större standarddiskmaskinerna som är 60 centimeter breda. Mellanskillnaden kompenseras dock snabbt i form lägre förbrukningskostnader per kuvert – under förutsättning att diskmaskinen håller i något år och alltid körs full.

Beträffande diskmaskinens inredning bör man som konsument i första hand reflektera över följande:

  • Undersök utformningen på korgar och kuvert. En skranglig botten i bestickskorgen leder lätt till att bottnen går sönder och besticken trillar igenom korgen; något som i längden kan bli irriterande. Vidare bör man undersöka om diskmaskinen är kompatibel med ens eget porslin. Den som har ovanliga tallrikar – ofta av större modell – upptäcker ofta i efterhand att tallrikarna inte tillåter svängarmen att snurra fritt. Var därför inte rädd att ta med tallrikarna till stormarknaden för att pröva om de passar i diskmaskinen.

Diskmaskiner – olika modeller

Golvdiskmaskiner på 60 centimeter brukar i regel rekommenderas för hushåll med barn. Mindre golvdiskmaskiner på 45 centimeter – som rymmer mellan åtta och tio kuvert – täcker gott och väl vardagsbehovet hos parhushåll med en normal förbrukning av smutsdisk. Bänkdiskmaskiner – som ofta marknadsförs som alternativ till mindre golvdiskmaskiner – rymmer enbart en handfull tallrikar och bestick. Grytor och ugnsformar får däremot inte plats i dessa. Till saken hör även att en bänkdiskmaskin kostar ungefär detsamma som en större golvdiskmaskin. Det enda som talar till bänkdiskmaskinernas fördel är således deras ringa storlek samt det faktum att de är enkla att bygga in, t.ex. i högskåp.

Vinglas i diskmaskin
Granska gärna inredningen i dismaskinerna en extra gång medan du sovrar bland modellerna på stormarknaden. En bra diskmaskin ska t.ex. klara av att diska vinglas och annat känsligt porslin.

Nödvändiga diskprogram

Man bör inte stirra sig blind på antalet diskprogram, då skillnaden mellan programmen i grund och botten hänför sig till vattentemperatur och längd. För normalhushållen räcker det gott och väl med programmen normaldisk och snabbdisk med något lägre vattentemperatur. Även snabbprogrammen brukar ha bra energimärkning – de allra flesta maskiner har betyg A (på en skala från A till D) både i fråga om diskning och om torkning av disken. Tänk dock på att de riktigt snåla diskmaskinerna ibland kan ha lång disktid; detta är möjligt genom det faktum att maskinerna diskar i lägre vattentemperatur och kompenserar den låga temperaturen genom att låta diskmedlet verka längre. Numera har merparten av diskmaskinerna på marknaden högsta betyg i energiförbrukning, disk- och torkeffektivitet. Normalmaskinen förbrukar mellan sju och tio liter vatten per disk, vilket kan jämföras med minst 50 liter ifall motsvarande diskmängd (full maskin) istället hade diskats under för hand med rinnande sköljkran.

Vad gäller sambandet mellan diskresultat och energiförbrukning bör man vidare tänka på följande:

  • Det faktum att maskinen är energisnål har ingen direkt koppling till diskresultatet. Tillverkaren bestämmer nämligen vilket av diskmaskinens program som ska representera energimärkningen. Som konsument bör man därför granska vilket program som tillverkaren valt att energimärka – det behöver följaktligen inte vara standardprogrammet som är det mest energisnåla.
  • Undvik gärna att använda diskmaskinens torkfunktion, då denna funktion utgör det mest energislukande momentet under hela diskprocessen. Somliga maskiner tillåter frånkoppling av torkfunktionen. Billiga diskmaskiner – utan denna möjlighet – måste stängas av manuellt innan torkfunktionen sätter igång mot slutet av diskningen.
Golvdiskmaskin i kök
Klassisk golvdiskmaskin med praktisk inredning. Denna typ av diskmaskin rymmer i genomsnitt mellan 12 och 13 standardkuvert.

Sist men inte minst – den som väljer att köpa en diskmaskin från en okänd tillverkare, kan få problem med reservdelar och servicenät. Tänk på att det även finns billiga bruksmaskiner från kända tillverkare såsom Bosch, Electrolux och Siemens.

Stirra dig inte blind på antalet diskprogram – i synnerhet inte på ekonomiprogrammet.