Riktlinjer för montering av diskmaskin i privatbostäder

Sponsrade länkar

Boverkets generella byggregler för vatteninstallationer pålyser att installationerna ska vara fackmannamässigt utförda. Vi försöker fastställa vad detta i praktiken innebär i fråga om diskmaskinsmonteringar.

Installation av elanslutning till diskmaskin
Eftersom diskmaskinen koppas till både el- och vattennätet, krävs att installationsarbetet är fackmannamässigt utfört.

Sponsrade länkar

Diskmaskinen är känsligare än kylskåpet eller spisen i den bemärkelsen att den ansluts till såväl elnätet som till vatten- och avloppssystemet. För att undvika driftstopp och skador på el- och vattennätet är det således av högsta vikt att maskinen installeras på ett säkert sätt. Den som har utfört installationen är ansvarig för arbetet (fackmän har i regel ansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador), men ifall ingen konkret firma eller privatperson kan härledas till installationen, övergår ansvaret till fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren.

Konkreta riktlinjer för montering av diskmaskin

Även privatpersoner kan utan problem ansluta diskmaskinen på ett fackmannamässigt sätt. Vid installationen bör man i synnerhet tänka på följande:

  • Vattenrören som leder in färskvatten till diskmaskinen ska vara täta.
  • Vattentillförseln ska kunna stängas av med hjälp av en väl synlig avstängningsventil. Denna bör inte vara placerad under diskbänken utan sitta lättåtkomlig – t.ex. i anslutning till köksblandaren.
  • Vattentillförseln till diskmaskinen ska stängas av efter användning. Principen ska alltså vara densamma som vid installation av tvättmaskiner, som alltid är försedda med en separat avstängningskran. Försäkringsbolagen kan minska ersättningen för vattenskador som uppkommit till följd av slarv med vattenavstängningen.

Sist men inte minst bör man även komplettera diskmaskinen med ett s.k. droppskydd, som i praktiken inte är något annat än ett vattentätt underlägg som bidrar till att skydda golvmaterialet mot mindre läckage. Underlägget har formen av ett kar och dess kanter är mellan fem och tio centimeter tjocka. Tänk på att läckande diskmaskiner oftast läcker på baksidan, där läckan inte är synlig.