Reparation av diskmaskin måste löna sig

Sponsrade länkar

Merparten av diskmaskinsreparationerna kostar mer än de smakar. Men i de fall kunden själv måste stå för kalaset, bör man överväga att köpa ny maskin.

Byte av diskmaskinsfront
Att byta ut en trasig frontpanel på en diskmaskin lönar sig sällan jämfört med ett nyinköp. Detsamma gäller andra typer av estetiska reparationsåtgärder.

Sponsrade länkar

En diskmaskinsreparation som utförs inom ramen för garantitiden kostar ingenting för kunden, varför reparationen ter sig motiverad. Men så fort man själv måste stå för kalaset bör man fråga sig flera gånger om huruvida reparationen verkligen ter sig ekonomiskt lönsam. En del väljer förstås av principiella skäl att reparera sin diskmaskin med hänvisning till miljöhänsyn, men då tangerar vi emellertid undantagskategorier hos befolkningen.

Högt pris på reservdelar

Även om man själv klarar av att utföra enklare reparationsåtgärder såsom byte av termostat, avstängningsventil eller värmeelement, måste man ta i beaktande att reservdelar av hög kvalitet kostar pengar. Ett värmeelement från en originaltillverkare kan t.ex. kosta uppemot en tusenlapp, vilket ofta är högre än värdet på en diskmaskin med några år på nacken. Det lönar sig således att sovra på nätet efter begagnade reservdelar. Återvinningscentralerna tillåter tyvärr inte besökare att plocka isär redan inlämnade diskmaskiner, som annars hade kunnat fungera som ypperliga reservdelskällor.

Reparationer dyrare än nyinköp

Även personer med kunskaper om reparation och underhåll bör således överväga nyinköp av diskmaskin, såvida reparationen är förbunden med betydande reservdelsinköp. För diskmaskinsägare med gällande garanti eller tilläggsförsäkringar kan det emellertid vara värt att lämna in diskmaskinen på service. Kontakta i så fall återförsäljaren, som tar emot diskmaskinen för översyn och eventuell reparation. I många fall händer det dock att även återförsäljaren struntar i att låta reparera maskinen och istället levererar en ny, likvärdig modell till konsumenten.