Fullintegrerad diskmaskin – en designfiness

Sponsrade länkar

Den stora fördelen med en helintegrerad diskmaskin är att dess design matchar övrig köksinredning. I bostäder med öppna planlösningar – där köksavdelningen är synlig från vardagsrummet – blir designen särskilt viktig.

Vit diskmaskin
I ett kök med vit inredning behövs ingen helintegrerad diskmaskin – även vanliga vita basmodeller smälter väl samman med inredningens färgval.

Sponsrade länkar

En fullintegrerad diskmaskin är helt identisk med övriga köksluckor. Man kan med andra ord inte ana diskmaskinens existens bakom panelen. Till skillnad från halvintegrerade modeller – med en synlig reglagelist på fronten – är de helintegrerade maskinerna försedda med en liten knappanel ovanpå luckans öppning. På så sätt blottas varken displayer eller reglage.

Populära i moderna kök

Helintegrerade diskmaskinsmodeller är följaktligen alltid inbyggda i köksskåpen – annars hade den integrerade frontpanelen helt förlorat sin finess. Anledningen till att helintegrerade modeller efterfrågas i nyare bostäder är att köksavdelningen ofta är sammanslagen med vardagsrummet och därmed direkt synlig från TV-soffan. Behovet av helintegrerade vitvaror blir på förekommen anledning mera påtagligt än i slutna köksutrymmen. Diskmaskinen utgör ju del av både vardagsrummets och köksavdelningens basinredning.

Högt pris för integrerad design

Helintegrerade diskmaskinsmodeller fyller således bara en estetisk funktion. Prisnivån på helintegrerade modeller är inte sällan dubbelt så hög som på motsvarande vita golvmodell med samma diskeffekt. Som potentiell spekulant på diskmaskiner – inte minst till öppna planlösningar – bör man initialt fundera på om den integrerade frontpanelen verkligen är värd den höga mellanskillnaden i fråga om inköpspris. I öppna kök borde istället diskmaskinens ljudnivå vara den faktor som väger tyngst vid sidan av disk- och torkeffekt. Detta med anledning att den öppna planlösningen saknar mellanväggar med ljudisolerande effekt. En högljudd maskin för således oväsen i stora delar av bostaden.