Bygg in diskmaskinen smidigt under köksbänken

Sponsrade länkar

Att bygga in diskmaskinen under bänkskivan sänker ljudnivån och optimerar utrymmet. Men tänk på att röranslutningarna inte får bli alltför långa.

Diskmaskin under köksbänk
Rostfri diskmaskin inbyggd under bänkskiva strax intill diskbänken.

Sponsrade länkar

I merparten av de svenska hushållen återfinns idag diskmaskiner som byggts in under bänkskivan. Fördelarna med att bygga in diskmaskinen – istället för att låta den stå fritt – är lätta att räkna upp; man sänker diskmaskinens ljudnivå tack vare den extra isolering som bänkskiva och köksskåp bidrar med. Likaså sparar man utrymme eftersom man slipper handskas med en diskmaskin som upptar plats i ett separat hörn av köket.

Bygg in diskmaskinen nära diskbänken

Den som väljer att bygga in sin diskmaskin prioriterar ofta närheten till ett eluttag framför närheten till diskbänken. Man bör prioritera tvärt om, då långa avlopps- och friskvattenrör tar onödig plats bakom köksskåpen och dessutom leder till att diskmaskinens pumpmekanism får jobba extra hårt. Att pumpa ut avloppsvatten genom fyra meter slang tär mer på pumpen än en motsvarande slang på en eller två meter. Lägg också till risken med läckor och vattenskador långa slangar medför. Bygg således in diskmaskinen i nära anslutning till diskbänken. Elkablar är lätta att dra, ifall det skulle saknas ett eluttag.

Diskmaskin under diskbänk bör tilläggsisoleras

En diskmaskin som placerats direkt under en diskbänk av stål, bör dock tilläggsisoleras för att undvika att vibrationerna – och därmed maskinens ljudnivå – förstärks av diskbänken. Stål isolerar sämre än trämaterial, varför en installation direkt under bänkskivan självfallet är att föredra – dock under förutsättning att den finns nära intill anslutningspunkten för vatten och avlopp.