Installera diskmaskin

Sponsrade länkar

Diskmaskiner ska installeras med översvämningsskydd. Både vattenkopplingar och elinstallationer ska vara fackmannamässigt utförda.

Montör till diskmaskin
En fackmannamässigt utförd diskmaskinsinstallation i svenskt standardkök.

Sponsrade länkar

I Boverkets övergripande byggregler för diskmaskinsinstallation står att vatten- och avloppsinstallationer ska vara fackmannamässigt utförda. Likaså bör ett översvämningsskydd ligga under diskmaskinen; tillika en förutsättning för att merparten av försäkringsbolagen ska betala ut ersättning vid eventuella vattenskador. Översvämningsskyddet under diskmaskinen bör ha tio centimeters marginal på sidorna – även på baksidan där läckage uppstår mest frekvent.

Riktlinjer vid installation

Vid installation bör man vidare ta hänsyn till följande:

  • Den som genomför installationen är ansvarig för att arbetet blir korrekt utfört. VVS-montören ska således ha en ansvarsförsäkring.
  • Diskmaskinen bör ha en separat avstängningsventil, som kan stängas av vid läckage eller längre bortavaro. Diskmaskinen behöver inte, enligt lag, ha någon separat vattenavstängning, men detta är starkt att rekommendera (och de facto ett krav från många försäkringsbolag).
  • Merparten av diskmaskinerna kopplas numera in i elnätet med vanlig stickpropp. I så fall behövs naturligtvis ingen elektriker till installationen. Tänk dock på att diskmaskinen bör ha en separat säkring.

Koppla diskmaskinen till köksblandaren

Diskmaskin vid diskbänk
Golvdiskmaskiner bör installeras i närheten av vattenkopplingarna. Det finns t.ex. gränsvärden för hur långt maskinens avloppslang får vara belägen från anslutningen till avloppsnätet.

Den som har en köksblandare, med färdiga uttag för diskmaskinen, bör koppla in maskinen på detta. På så sätt slipper man en situation där avstängningen sitter svåråtkomlig under diskmaskinen. Undvik således att koppla in diskmaskinen på befintliga t-kopplingar på vattenröret till diskbänken. Ifall så sker, delar diskmaskin och diskbänkskran på en och samma avstängningsventil. Vattentillförseln till diskmaskinen kan – vid sådana tillkopplingar – aldrig kopplas ifrån utan att vattnet till diskbänken samtidigt försvinner. Vad gäller avloppet, bör diskmaskinens avloppsslang kopplas in innan vattenlåset. Detta för att förhindra lukt från avloppssystemet från att tränga in i diskmaskinen.

Prioritera inte bort avstängningsventil och översvämningsskydd vid installationen.