Integrerad diskmaskin

Sponsrade länkar

Integrerade diskmaskiner återfinns i första hand i påkostade köksinredningar i villahushåll, bostadsrätter och andra bostäder som med någon form av ägandestatus. Diskmaskinen kamoufleras stilfullt och smälter väl in i köksinredningen.

Integrerad diskmaskin med dolda reglage
Helintegrerad diskmaskin med reglagepanelen diskret placerad ovanför frontpanelens insida.

Sponsrade länkar

Integrerade – eller inbyggda – diskmaskiner återfinns för det mesta i påkostade kök i bostadsrätter och villor. Ytterst få hyresvärdar tillhandahåller emellertid kök med inbyggda diskmaskiner, då sådana fortfarande kan kategoriseras som en del av lyxinredningen. Integrerade diskmaskiner fyller således ingen praktisk funktion; integreringen bidrar istället till ett enhetligt, estetiskt uttryck.

Halvintegrerade och helintegrerade diskmaskiner

Helintegrerad diskmaskin i kök
Helintegrerad diskmaskin, vars frontpanel och handtag smälter in i köksinredningen. Notera att knappanelen återfinns på insidan av frontpanelens kant.

Skillnaden mellan helintegrerade och halvintegrerade diskmaskiner är inte så stor som begreppen antyder. På halvintegrerade modeller är bara den övre knapp- och reglagepanelen synlig ovanför den integrerade frontpanelen. Den helintegrerade maskinen är emellertid helt och hållet undangömd bakom fronten – ingenting skvallrar om att en diskmaskin döljer sig bakom fronten, som i övrigt är måttanpassad för att matcha bänkskåpen. Manöverpanelen i helintegrerade modeller är istället placerad i luckans övre kantparti. Den enda nackdelen med helintegrerade diskmaskiner är just att knappar och reglage i manöverpanelen får samsas om ett ytterst begränsat utrymme, vilket inte är särskilt praktiskt när diskmaskinen ska sättas på och stängas av.

Helintegrerad golvdiskmaskin med träpanel
Ytterligare en stilfull variant av helintegrerad diskmaskin, som i föreliggande fall körs på ekonomiprogram.

Priser på integrerade modeller

Halvintegrerad golvdiskmaskin
Skillnaden mellan helintegrerade och halvintegrerade diskmaskiner består i att reglagepanelen är synlig hos halvintegrerade modeller, som t.ex. diskmaskinen på bilden.

En helintegrerad diskmaskin är i genomsnitt mellan 30 och 40 procent dyrare än en halvintegrerad dito av samma fabrikat. Denna prisskillnad gäller genomgående bland både normalbreda och smala modeller. Bland bänkdiskmaskiner har vi emellertid inte kunnat dokumentera någon motsvarande skillnad mellan halvintegrerade modeller. Detta med anledning av att halv- och helintegrerade bänkdiskmaskiner är högst ovanliga.

Skillnaden mellan hel- och halvintegrerade maskiner är liten – bortsett från prisnivån.