Köpa diskmaskin

Sponsrade länkar

I valet och kvalet är det många parametrar att ta ställning till inför köpet av diskmaskin. Maskinens storlek och ekonomi är mest väsentliga – dessa variabler är dessutom nära kopplade till varandra.

Full diskmaskin
Köp en diskmaskin av sådan storlek att den alltid kan köras full. Risken med stora golvdiskmaskiner i småhushåll är att de körs halvfulla.

Sponsrade länkar

Man kan kanske tycka att diskresultatet är den särklass viktigaste variabeln för den potentielle diskmaskinsköparen. Så är visserligen fallet, men till saken hör att de flesta moderna diskmaskiner – med undantag av bänkdiskmaskiner – uppvisar ungefär snarlika resultat. Som köpare tillåts man således fokusera mest på diskekonomin.

Glas i diskmaskin
Diskmaskin med inredning som möjliggör diskning av känsligt porslin.

Energimärkning kopplad till ekonomiprogram

Välfylld golvdiskmaskin
Även billiga standardmaskiner bör köras välfyllda för att energiförbrukningen ska kunna optimeras. Det är idag en myt blott att billiga golvdiskmaskiner diskar sämre än dyra, helintegrerade modeller.

Som köpare bör man i första hand undersöka om den energimärkning, som tillverkaren åberopar, är kopplad till standardprogrammet eller ekonomiprogrammet. Diskmaskinstillverkaren väljer nämligen själv ut ett program, som representerar hela maskinens energimärkning. Till saken hör dock att ekonomiprogrammen genomgående uppvisar sämre diskresultat än maskinernas standardprogram. En mindre vattenmängd genererar ju – logiskt nog – mindre ren disk. Tänk även på att inte köpa en större diskmaskin än vad hushållets behov kräver; att köra diskmaskinen halvfull medför ett onödigt energislöseri. Tänk även på följande när det gäller själva diskprogrammen:

  • Den som står i begrepp att köpa diskmaskin kan ha stor glädje av autoprogrammen, som i regel diskar rent utan att ta lika lång tid som de mindre effektiva ekonomiprogrammen. Ett autoprogram kan således utgöra en värdefull funktion, men de facto bör man helt undvika diskmaskiner med ekonomiprogram. Merparten av ekonomiprogrammen är bara utarbetade för energimärkningens skull – tillverkaren behöver ett program som kan stå värd för A-märkningen.

Reservdelar och garantier

Diskmaskin med snålprogram
Stirra dig inte blind på förekomsten av snålprogram när du köper diskmaskin. Snålprogrammet är sällan effektivt, utan finns bara för energimärkningens skull.

Den som köper en billig diskmaskin, tjänar sällan på att reparera den själv. Under garantitiden tar återförsäljaren hand om reklamationerna – dessa är således inte kundernas problem. Även efteråt kan reparationskostnaderna ibland överträffa inköpspriset. Det är således betydligt billigare att teckna en tilläggsförsäkring i samband med köpet än att undersöka reservdelstillgången.

Ekonomiprogrammet är ofta framtaget enbart för energimärkningens skull.