Förebygg kalkavlagringar med diskmaskinssalt

Sponsrade länkar

Diskmaskinssalt är ett särskilt rent salt utarbetat för att användas i just diskmaskiner. Saltet förebygger kalkavlagringar i munstycken och rörledningar. Använd diskmaskinssalt i områden med hårt vatten.

Salt i tvättmaskin
Salt används emellanåt även i tvättmaskiner för att ta bort mögel och förebygga kalkbeläggningar på plaggen. Bilden föreställer inmatning av salt i en s.k. halvautomatisk tvättmaskin.

Sponsrade länkar

Ett bra diskmaskinssalt kostar från omkring tio kronor per paket. Saltet fylls på i en särskild behållare som vanligen är belägen intill filtret och den nedre spolarmen. I områden med hårt vatten bör man fylla på helt med salt – även om saltbehållaren redan är vattenfylld. I områden med mjukt vatten bör man dosera mera beskedligt. Saltet kan nämligen ha helt motsatt effekt, särskilt om diskmaskinen körs med maximal vattentemperatur. Särskilt glas och mörkt porslin kan då bli missfärgade på grund av natriumöverskott i diskvattnet.

Avhärdare i kombination med salt i diskmaskinen

Diskmaskiner är i regel utrustade med vattenavhärdare, som omvandlar hårt kranvatten till mjukt diskvatten. Omvandlingen sker i samband med att vattnet passerar genom en jonbrytare vid vattenintaget. Denna jonbrytare filtrerar kranvattnet på kalciumjoner. Själva saltet kommer till sin rätt när jonbrytaren behöver rengöras – saltbädden i saltbehållaren finns således till för att rengöra avhärdaren. Resultatet blir en disk utan kalkavlagringar på genomskinliga skålar, glas och mörkt porslin.

Hur mycket salt i diskmaskinen?

I områden med mjukt vatten behövs vare sig vattenavhärdare eller diskmaskinssalt. Kranvattnet pumpas således direkt in i maskinen. På saltförpackningen finns exakta doseringsanvisningar för vatten med olika hårdhetsgrad. Om du är osäker på vilken hårdhet som gäller för ditt kranvatten, kan du ringa kommunen för besked. I de tre storstadsregionerna är det kommunala vattnet i regel mjukt eller medelhårt.