Sekretesspolicy

Dishwashers.se värnar om besökarnas konfidentialitet genom att hemlighålla sådana data och information gällande surfbeteende, som kan bedömas vara till skada för besökarna. Även i detta hänseende upprätthåller portalen således genomgående konsumentfokus.

För att finansiera de löpande utgifterna upplåter portalen emellertid utrymme åt tredjepartsannonsörer, av vilka Google utgör den i särklass mest dominerande aktören. Google använder sig av sin s.k. DART-cookie för att – utifrån surfbeteende – anpassa annonsinnehållet till besökarnas förmodade intressen. Besökare som vill undvika att få sina surfvanor analyserade kan enkelt blockera funktionen cookies i sin webbläsare, alternativt kontakta den tredjepartsannonsör som står värd för annonseringen för att undvika nämnda kartläggning.