Diskmaskinsservice inom och utanför garantitiden

Sponsrade länkar

De stora varumärkena på marknaden för vitvaror och hemelektronik tillhandahåller sina egna serviceställen. Den som fortfarande har garanti kvar på sin diskmaskin, bör emellertid vända sig till återförsäljaren.

Diskmaskinselektronik
Servicetekniker reparerar elektroniken i frontpartiet på golvdiskmaskin.

Sponsrade länkar

Personer som uppmärksammar problem på en diskmaskin bör börja med att undersöka ifall maskinen fortfarande har garantitid kvar. Om så är fallet bör man direkt vända sig till återförsäljaren, som står för reparationskostnaderna. Ifall det däremot inte finns någon garantitid kvar, kan man stället vända sig till auktoriserade varumärkesspecifika reparatörer, som i regel finns listade på hemsidan. Tänk dock på att prislappen för en fackmannamässig reparation i många fall blir högre än för ett nyinköp av en billigare basdiskmaskin. Till saken hör dock att många mindre reparationer kan utföras av i princip vem som helst.

Reparationsanvisningar för gemene man

Efter ett antal år kan det hända att diskmaskinen – av oförklarliga anledningar – diskar sämre än när den var ny. Detta händer särskilt ofta i områden med hårt vatten. För att reducera vattnets hårdhet är diskmaskinen försedd med en vattenavhärdare, som filtrerar vattnet så att det mättas på kalciumjoner. Diskmaskinen rengör själv avhärdaren under förutsättning att man fyller på s.k. diskmaskinssalt i en för ändamålet avsedd behållare. Ett försämrat diskresultat kan således bero på att man inte fyllt på avhärdaren. Några övriga serviceåtgärder som förlänger livslängden på maskinen, alternativt förbättrar diskresultatet:

  • Vattnet i diskmaskinens bottenskål pumpas upp i de s.k. spolarmarna. Armarna måste regelbundet plockas bort och rengöras under rinnande vatten, då matrester inte sällan fastnar i spolarmarnas vattenöppningar.
  • Silarna i maskinen måste rengöras regelbundet. Oftast räcker det med att tömma dem och spola en stund under rinnande vatten.
  • Den som upplever att disken är missfärgad efter torkning, kan åtgärda detta genom att fylla på med sköljmedel. Sköljmedlet gör maskinens kondenstorkning mera effektiv, vilket gör att disken i princip är snustorr efter att torkningen avslutats.
Korgbyte i diskmaskin
Auktoriserad montör byter ut diskmaskinskorg.

De enkla åtgärder, som nämns i det föregående, kan utföras av vem som helst med baskunskaper om diskmaskiner. Tänk dock på att en lekman inte har tillåtelse att utföra reparationer på pumpsystem, program och elektronik.